Untitled Document
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Untitled Document

จำนวนผู้เข้าชม
Web Page Hit Counter
Untitled Document
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท Close
 
สมัครเข้าศึกษาระดับ ปริญญาโท
   
แบบฟอร์มใบรับสมัคร >>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับสมัคร<<
รายระเอียดการรับสมัคร >>ดาวน์โหลดรายระเอียดการรับสมัคร<<
ปฎิทินการรับสมัคร >>ดาวน์โหลดปฎิทินการรับสมัคร<<
๙ ก.ย. - ๒๑ พ.ย. ๕๗ รับสมัครทางไปษณีย์ และ คณะวิศว ฯ
๒๒ พ.ย. ๕๗ สอบคัดเลือก และสัมภาษณ์
๒๕ พ.ย. ๕๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
๒๙ พ.ย. ๕๗ ขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนเรียน และ
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
๖ ธ.ค. ๕๗ บรรยายในชั้นเรียน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
ได้รับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. ลำดับที่ 35929